Generell informasjon

Drift & vedlikehold 

Rengjøring

For at produktets attraktive utssende skal bevares, bør rengjøring skje regelmessig. Rene produkter gir et mer attraktivt utseende, og bedre bestandighet og funksjon.

Ikke bruk alkalier! Både aluminiumprofiler og glass er følsomme for alkalier og må derfor absolutt ikke utsettes for slike. Dersom anodiserrte eller lakkerte aluminiumsprofiler og/eller glass for eksempel har blitt utsatt for betongvann eller syrevask, er det viktig å vaske med vanlig vann og en svamp eller fille så raskt som mulig.

Ikke bruk vaskemidler med slipende tilsetninger eller skrubbing med for eksempel scotch-brite! Risikoen for mekanisk påvirkning er da stor. Det er altså best å bruke vanlig vann og en svamp til rengjøringen. Man kan likevel benytte et nøytralt rengjøringsmiddel.


Vedlikehold

Regelmessig kontroll og justering av produktet bør gjøres for å sikre god funksjon og lang levetid. Bevelgelige deler i beslag og glidere skal smøres lett, slik at de ikke blir trege eller "streiker". Sørg for at aluminiumglideskinnene er rene og lett smurt med syrefritt fett ved utadslående vertikal- og horisontalhengslede vinduer.

Det skal kontrolleres at skruene til beslagene er strammet til og at beslagene sitter i rett posisjon.

For fasader, vinduer, fører og glasstak skal det kontrolleres at drengeringshullene ikke er stoppet til, at glassings- og gummilistene slutter tett i gjørnene, at påningselementene er rett klosset, og at dekorprofilene sitter fast.

Kontakt

informasjon

Bårdsen Aluminium
Adresse: Røkleivveien 17, 4262 Avaldsnes

Telefon: 52 84 01 75
Fax: 52 84 03 81
E-post: post@baardsen-aluminium.no